Wanneer komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie

Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen

Grootverbruikersaansluiting

Uw bedrijf beschikt over een grootverbruikers aansluiting van meer dan 80 Ampère

Minimaal 15 KWp

De te plaatsen installatie heeft een vermogen groter of gelijk aan 15KWp (meer dan 100 vierkante meter)

Toestemming

Bent u geen eigenaar van het pand, dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig

Hieronder een impressie van een zonne-energiesysteem met 550 zonnepanelen CSUN 300Wp All Black en zes omvormers Solar Edge SE27K

Na het verlenen van de opdracht wordt samen met u het Plan Van Aanpak geschreven.   
Eén van de twee schuren waarop het zonne-energiesysteem wordt geïnstalleerd.      
De eerste materialen zijn aangekomen.       
De rails waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd worden op een sandwichplaten dak gemonteerd  
Hier komen de zes omvormers SE27K te hangen     
En hier hangen ze 

Na het trekken van de benodigde kabels worden de omvormers met een werkschakelaar aangesloten      
Ook in de meterkast worden voorbereidingen voor het plaatsen van het zonne-energiesysteem getroffen.    
Hier het voorbereiden plaatsen zes klapschakelaars voor het zonne-energiesysteem         
De  Solar Edge omvormers worden netjes aangesloten op een 10 mm YMVK     
Inmiddels zijn ook de zonnepanelen gearriveerd en kan met het plaatsen worden begonnen    
Nadat ook de kabels zijn gelegd kunnen de eerste panelen worden geplaatst    
Nadat alle 550 zonnepanelen zijn geïnstalleerd is dit het resultaat van één van de vier daken